Jak se přihlásit

Termín pro odevzdání přihlášky do soutěže společně se soutěžním návrhem je stanoven nejpozději do 30. 4. 2021.

Novinky