Jak se přihlásit

Termín pro odevzdání přihlášky do soutěže společně se soutěžním návrhem je stanoven nejpozději do 30. 4. 2020. TERMÍN PRODLOUŽEN DO 30. 6. 2020.

Novinky