Mladá krev oddaná sklu. Studenti využili tradiční materiál k nečekaným výsledkům během soutěže Master of Crystal 2023

Brož, antistresové hračky, váza či ruční papír? Porotci Master of Crystal letos vybírají z 10 odevzdaných finálových prací, jež spojuje netradiční přístup pro využití českých skleněných perliček. Vyhlášení soutěže se blíží, a my jsme proto vyzpovídali její finalisty, kteří se již 16. října dozví, kdo usedne na pomyslný trůn mistra sklářů.

Linda Kastlová – Kastlik

Linda Kastlová a její finálový návrh | Zdroj: Preciosa

V čem je podle vás Váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?  

Myslím si, že můj návrh je jedinečný ve využití perliček jako suroviny pro tavenou plastiku takovým způsobem, aby byl stále viditelný typický tvar perliček i jejich dírka. Do mého díla se tak dostaly i perličky s vadami, jež nebylo možné poslat zákazníkovi. Výsledná krabička je unikátní svým motivem, na který jsem použila vlastní kresby pro svou knihu vyskládané z různě barevných perliček.  

Finálové dílo Lindy Kastlové | Zdroj: Preciosa

Co pro vás znamená postup do finále?

Postup do finále pro mě znamená dokončení ideje o celkovém vzhledu krabičky ze skla. Je těžké představit si předem, jak budou působit jednotlivé skleněné desky, které až do finálního lepení leží samostatně na stole. Celé mi to přišlo jako magie, když se konečně začaly jednotlivé díly lepit k sobě. Z něčeho skoro plochého, co působí na první pohled křehce, se stal mohutný objekt. Každý jednotlivý krok v realizaci jsem si moc užívala – ať už se jednalo o skládání obrázku z perliček, přípravu forem na tavení nebo o následné broušení a pasování. Jsem proto moc ráda, že jsem svůj návrh mohla zrealizovat pro soutěž jako je Mistr Křišťálu a podělit se tak o svou práci s dalšími lidmi.  

Michaela Spružinová – Na pláži

Michaela Spružinová a její finálový návrh | Foto: Jiří Dvořák

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?  

Nevím, jaká konkrétní díla byla vybraná do finále, ale myslím si, že se moje práce liší od ostatních tím, že reflektuje queer a gender tematiku, která není pro českou sklářskou scénu typická. Já tato témata převádím s určitou nadsázkou do formy svého neustále se proměňujícího těla. Zajímavá je i technika zpracování, kterou jsem během posledního roku vyvinula. A tím je recyklace sklářského odpadu nebo nekvalitních polotovarů pomocí kahanu a slinutí do formy.  

Finálové dílo Michaely Spružinové | Foto: Jiří Dvořák

Co pro vás znamená postup do finále?

Postup do finále považuji za velice důležitý v kontextu světové sklářské scény, pro kterou jsou moje témata zcela aktuální. Je vidět, že komise hledá stále nové podněty a snaží se bořit stereotypy, které společnost u skla vnímá. Na zařazení mého díla do finále vidím velikou šanci oslovit i takové diváky, kteří se nezaměřují pouze na materiál sklo, ale naopak sledují volné umění. Akceptace mého díla dokazuje to, že jeho vysoká úroveň nemusí být pouze ve své formě, ale hlavně v jeho obsahu, protože já nepracuji se sklem nejvyšší kvality a ani s jeho optickými vlastnostmi apod.

Eliška Daňková – Fusion Vision

Eliška Daňková a její finálový návrh | Zdroj: Preciosa

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?    

Jedinečnost návrhu vidím v jeho potenciálu využít odpadní materiál z výroby perliček. Konkrétně to myslím tak, že perličky prochází kontrolou kvality a některé neprojdou například kvůli nedokonalosti tvaru. Taková perlička by se pravděpodobně vyhodila. Díky spečení do nového tvaru získá ale nové využití. Slinuté perličky dodávají šperku charakteristickou strukturu, která je u některých návrhů podpořena kontrastem s hladkou čistou plochou.    

Finálové dílo Elišky Daňkové | Zdroj: Preciosa

Co pro vás znamená postup do finále?    

Především je to pro mě cenná zkušenost a také příležitost vyzkoušet si už teď jako student, jak probíhá spolupráce a komunikace s firmou jako je Preciosa. Současně je to skvělý způsob sebeprezentace, která mi může pomoci i v mé následné činnosti. Dále svůj postup vnímám jako ocenění mé práce, že byla vytvořená na odpovídající úrovni a kvalitě. Také cítím určité zadostiučinění a radost, že mé úsilí a čas strávený u navrhování i výrobě nebyl promarněný.    

Matyáš Barák – Matrix

Matyáš Barák | Foto: Anna-Marie Křížová

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?

Mísa Matrix je vytvořena technikou lehání skla do formy. Skleněné perličky jsou k sobě spojeny tavítkem, díky kterému ve výrobním procesu nedochází k tepelné deformaci jednotlivých perliček. Vnitřní část mísy představuje Pořádek a je tvořena několika sty ručně vyskládaných perliček. Na vnější straně jsou perličky neorganizované a představují Chaos. Dva opačné světy, které dohromady tvoří jeden celek.  

Finálové dílo Matyáše Baráka | Foto: Anna-Marie Křížová

Co pro vás znamená postup do finále? 

Postup do finále pro mě znamená vítr do plachet dřevěné bárky, na které se jeden mladý designér vydává do světa designu.  

Natálie Kubíková – Vonné brože

Natálie Kubíková a její finálový návrh | Zdroj: Preciosa

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?  

Můj návrh je podle mě jedinečný v tom, že jsem zvolila rozdílnou technologii zpracování perliček než ostatní, a to tím, že jsem použila recyklát perličkového sortimentu. Díky tomu mají brože, které jsem z tohoto materiálu zhotovila, navíc další vlastnost –⁠ dokáží vstřebat vůně, tudíž fungují jako vonný doplněk.

Finálové dílo Natálie Kubíkové | Zdroj: Preciosa

Co pro vás znamená postup do finále? 

Postup do finále pro mě znamená motivaci pokračovat v tom, co dělám, a také velký osobní úspěch.

Klára Hoffmannová – Venušiny perličky

Klára Hoffmannová a její finálový návrh | Zdroj: Preciosa

V čem je váš návrh jedinečný?  

Řekla bych, že je návrh jedinečný díky svojí jednoduché, ale úderné myšlence, která má za úkol diváky pobavit popřípadě šokovat. Tvrdím, že umění má vzbudit v lidech emoce. Ať už to bude smích, nebo pohoršení, jsem s výsledkem spokojena. Proto jsem vytvořila sérii antistresových hraček s názvem Venušiny perličky jako parodii na erotické hračky společně s motem „užívej si s kondomem…i sám“.    

Finálové dílo Kláry Hoffmannové | Zdroj: Preciosa

Co pro vás znamená postup do finále?  

Postup do finále pro mě znamená, že mají lidé stále smysl pro humor a jsou otevřeni i takovému přístupu k tvorbě, jako mám právě já.   

Kristýna Venturová – Shledání

Kristýna Venturová a její finálový návrh | Zdroj: Preciosa

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?  

Těžko se mohu vyjádřit k tomu, v čem se můj návrh odlišuje od ostatních, neboť jsem návrhy ostatních finalistů neviděla. Pokud bych měla říct, v čem si myslím, že je jedinečný, zmínila bych koncept a technologii. Technologii pro tuto konkrétní sérii jsem si vyvinula sama během dvouletého výzkumu na Tokyo University of the Arts. Stále ovšem cítím, že jsem zdaleka nevyčerpala její potenciál. Z toho důvodu současnou sérii vnímám spíš jako začátek něčeho nového, než jako konec jedné cesty. Koncept série odráží inspiraci načerpanou v Japonsku. V této konkrétní práci jsem po vzoru japonských výtvarníků postupovala mnohem víc intuitivně než kdy před tím. Koncept i výslednou podobu díla jsem hledala v průběhu tvorby skrze dialog s materiálem. Téma, jež jsem během tohoto dialogu nalezla, je „otisk“. Průsvitné korálky vykreslují siluetu původního hliněného modelu, který během procesu tvorby zanikl. Nechtěla jsem tvar přenést tak, jak je, a vytvořit masivní těžký objekt. Spíš jen citlivě naznačit jeho siluetu.  

Finálové dílo Kristýny Venturové | Zdroj: Preciosa

Co pro vás znamená postup do finále?

Je to pro mě čest a zároveň z toho mám velkou radost. Vždy potěší, když má práce někoho osloví a pochopí ji.

Karolína Jeřábková – Opposites

Karolína Jeřábková a její finálový návrh | Zdroj: Preciosa

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?    

Návrh nespočívá pouze ve využití rokajlových korálků Preciosa. Můj projekt „Opposites“ se zabývá hlavně otázkou harmonické rovnováhy mezi dvěma na pohled odlišnými materiály, a to skla a porcelánu. Bílá elegantní váza obklopena výraznou korálkovou tavenicí je důkazem, že bychom se neměli obávat kombinací různých materiálů, obzvlášť když jsou to materiály, které procházejí podobným procesem výroby –⁠ v tomto případě žárem.    

Finálové dílo Karolíny Jeřábkové | Zdroj: Preciosa

Co pro vás znamená postup do finále?    

Pokud i odborné porotě přišel projekt natolik zajímavý, aby postoupil do finále, nadále mi dává smysl na podobných projektech pokračovat a hledat i další způsoby, jak tyto materiály spojovat či kombinovat.   

Anna Martinková – JEV

Anna Martinková a její finálový návrh | Foto: Šimona Němečková

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?  

Návrh mého objektu je primárně založen na konceptu. Stavím ho na první místo a odvíjím od něj výslednou podobu díla. Další důležitá část projektu se skrývá v technologii výroby, na které jsem pracovala přes půl roku, a právě způsob výroby je tak dle mého názoru na této práci jedinečný.  

Finálové dílo Anny Martinkové | Foto: Šimona Němečková

Co pro vás znamená postup do finále?

Postup do finále pro mě rozhodně znamená příležitost a také mnoho zkušeností, ze kterých věřím, že budu nadále čerpat i v jiných projektech.  

Josefína Váchová – Pearl Paper

Josefína Váchová a její finálový návrh | Zdroj: Preciosa

V čem je váš návrh jedinečný, co ho odlišuje od ostatních?  

Můj návrh ručního papíru s recyklovanými skleněnými perličkami Preciosy Ornely je originálním spojením materiálu pro interiér architektury. Jedná se o objekt prezentující nové spojení materiálů jako je sklo a papír. Materiály spolu vytvářejí zajímavý dialog ve struktuře objektu. Tvoří je průmyslové tvary skleněných perliček a staré metody výroby ručního, japonského papíru. Tvar a barva perliček tak může vyniknout v bělostně transparentní struktuře. V díle prezentuji možnost spojení materiálů pro mnoho využití v interiéru.

Finálové dílo Josefíny Váchové | Zdroj: Preciosa

Co pro vás znamená postup do finále?

Postup do finále pro mě znamenal obrovský posun pro mě samotnou. Byla jsem motivovaná rozvíjet své nápady s perličkami dál. Díky tomu jsem se rozhodla kontaktovat ruční výrobnu papíru Papyrea, kde jsem navázala spolupráci s panem Michalem Gorcem (majitel a výrobce ručního papíru), který mi pomohl s problematikou výroby návrhu. Profesionální spolupráce byla báječná zkušenost, v které bych ráda pokračovala i dál. Stejně jako spolupráce s firmou Preciosa Lighting a.s., která mi vyrobila a zapůjčila světelný zdroj k podsvícení papíru. 

Zdroj článku: Czech Design

Více fotografií k jednotlivým finálovým dílům naleznete v galerii Flickr

Novinky