Realizace návrhu

Realizace postupujících návrhů bude probíhat za materiální podpory Preciosy Ornely, a.s. Ne všechny „Postupující návrhy“ musí být realizovány.

Novinky