Soutěžící přes léto pilně pracovali

Uzávěrka 31. 8. 2023

Děkujeme finalistům za včasné zpracování soutěžních děl.

Dnešním dnem totiž pro soutěžící vypršel termín pro odevzdání jejich hotových prací, které postoupily do finále.

Co se bude dít dál?

Všechny doručené práce budou představeny porotcům v úterý 12. září 2023, kteří zvolí vítěze  letošního ročníku.

Už nyní se můžete těšit na slavnostní vyhlášení, které proběhne v říjnu. Vše se včas dozvíte.

Novinky