Banner – Harmonogram

Harmonogram soutěže

17. 10. 2019
oficiální vyhlášení dalšího ročníku soutěže na slavnostním finále MASTER OF CRYSTAL 2019 v Praze

Říjen 2019 – březen 2020
prezentace a propagace soutěže studentům a designerům

Březen 2020
workshop v Preciose a Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Pozvánku na workshop obdrží všichni, kteří se přihlásí do soutěže do 26. 2. 2020. (Z důvodu epidemie ZRUŠENO.)

30. 6. 2020
předání přihlášených soutěžních návrhů vyhlašovateli

Do 15. 7. 2020
rozhodnutí odborné komise o návrzích, které postupují do dalšího kola (dále jen Postupující Návrhy). Hodnotícím kritériem bude umělecké ztvárnění návrhu i jeho realizovatelnost v praxi

Do 15. 7. 2020
oznámí vyhlašovatel autorům Postupujících Návrhů, zda byl jejich návrh vybrán jako postupující

Červenec – září 2020
realizace Postupujících Návrhů autory návrhu za podpory Preciosa Ornela, a.s. (ne všechny Postupující Návrhy musí být realizovány)

Do 15. 9. 2020
rozhodnutí odborné komise o celkovém vítězi soutěže a vítězích zvláštních cen

Říjen 2020
slavnostní vyhlášení celkového vítěze a vítězů zvláštních cen a vystavení vítězných návrhů v rámci Mezinárodního trienále v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Listopad 2020
vystavení vítězných návrhů v prodejně Preciosy v Praze v Rytířské ulici

Novinky