Banner – Harmonogram

Harmonogram soutěže

7. 10. 2022
Oficiální vyhlášení dalšího ročníku soutěže na slavnostním finále MASTER OF CRYSTAL 2022 v Praze na Design Bloku.

říjen 2022–březen 2023
Prezentace a propagace soutěže studentům a designerům.

30. 4. 2023
Předání přihlášených soutěžních návrhů vyhlašovateli.

Do 17. 5. 2023
Rozhodnutí odborné komise o návrzích, které postupují do dalšího kola (dále jen Postupující návrhy). Hodnotícím kritériem bude umělecké ztvárnění návrhu i jeho realizovatelnost v praxi.

Do 19. 5. 2023
Oznámí vyhlašovatel autorům Postupujících návrhů, zda byl jejich návrh vybrán jako postupující.

Květen–srpen 2023
Realizace Postupujících návrhů autory návrhu za materiální podpory Preciosy Ornely, a.s. (ne všechny Postupující návrhy musí být realizovány).

Do 13. 9. 2023
Rozhodnutí odborné komise o celkovém vítězi soutěže a vítězích zvláštních cen.

Říjen 2023
Slavnostní vyhlášení celkového vítěze a vítězů zvláštních cen a vystavení vítězných návrhů v rámci trienále v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Novinky